นิเทศติดตามกลุ่มนวดแผนไทยตำบลจอมหมอกแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-18 21:44:40
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 5 ครั้ง )


นิเทศติดตามการทำขนมเทียนแก้วตำบลป่าก่อดำ

โพตเมื่อ 2019-02-18 21:35:57
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 5 ครั้ง )


ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม การทำขนมเทียนแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-18 18:49:33
โดย : กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 15 ครั้ง )


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบัวสลี

โพตเมื่อ 2019-02-18 15:52:07
โดย : กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 7 ครั้ง )


โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความปรองดอง

โพตเมื่อ 2019-02-17 18:24:24
โดย : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 7 ครั้ง )


โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ชั้นวางหนังสือจากกระป๋อง ม.6

โพตเมื่อ 2019-02-17 13:51:58
โดย : กศน.ตำบลโป่งแพร่
( เข้าชม : 5 ครั้ง )


ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม การตัดเย็บกระเป๋าผ้า

โพตเมื่อ 2019-02-16 19:24:04
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 8 ครั้ง )


ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าพัฒนาศักยภาพครู ด้านภาษาอังกฤษสื่อสาร/การท่องเที่ยว

โพตเมื่อ 2019-02-16 09:22:41
โดย : กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 9 ครั้ง )