หัวข้อ : กิจกรรม กศน.เคลื่อนที่ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-06-24 09:34:53 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ และคณะครู กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมที่จัดบริการให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กและเยาวชน ได้แก่ 1.การวาดภาพและระบายสีสำหรับเด็ก 2.การปั้นดินน้ำมัน 3.การจัดอาชีพระยะสั้น การทำขนมดอกจอก เพื่อจำหนาย ให้กับประชาชนที่สนใจที่มาใช้บริการในกิจกรรมดังกล่าวเบื้องต้น ในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) หมู่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่บริการทั้ง 2 หมู่บ้านได้แก่บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 และบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานราชการ รวมถึงภาคีเครือข่าย ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน โดยลดภาระในด้านการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง