หัวข้อ : บรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน. อำเภอแม่ลาว
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-06-29 11:01:22 เข้าชม : 130 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอแม่ลาวร่วมให้ความรู้เรื่องการใช้บริการห้องสมุดประชาชน เบื้องต้นแก่นักศึกษา และรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดประชาชนและส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง