หัวข้อ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้มีรายได้ในชุมชน หลักสูตร คุกกี้ผลไม้
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-07-01 11:58:51 เข้าชม : 18 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา  ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้มีรายได้ในชุมชน หลักสูตร คุกกี้ผลไม้ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 7 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ห้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง