หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ก.ค. 63
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-07-02 15:19:06 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีบริการให้ยืมหนังสือและสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการอ่านหนังสือผ่านคิวอาร์โค้ด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง