หัวข้อ : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการถักเปลนอนจากห่วงผ้ารุ่นที่ 2
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-07-07 15:46:38 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการถักเปลนอนจากห่วงผ้ารุ่นที่ 2   วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563 บ้านแม่ผง หมู่ 5 ตำบลป่าก่อดำ 1.เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น 2.เพื่อให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง