หัวข้อ : กิจกรรมการเรียนการสอน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-07-07 15:51:14 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา รูปแบบการพบกลุ่ม  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยได้ดำเนินการสอนวิธีการเรียนรู้ออนไลน์ Google Classroom เพื่อให้นักศึกษาพร้อมเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน ใช้ชีวิตแบบ New Normal

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง