หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุด ประชาชนอำเภอแม่ลาว
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-07-23 14:31:24 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุด ประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมกับการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปั้นฝันแห่งการเรียนรู้ 2. กิจกรรมแข่งขันระบายสีฝัน กิจกรรมระบายฝัน สร้าง จินตนาการแห่งการเรียนรู้ 3. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน 4. บริการยืมหนังสือและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี 5. รถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมสาธิตการทำขนมครองแครงกระทิสด ของครู กศน. ตำบลจอมหมอกแก้ว

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง