หัวข้อ : นิเทศติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ต.จอมหมอกแก้ว
เขียนข่าวโดย ครูอาสาฯ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-07 20:36:47 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางกนกพร ถาคำ ครูอาสาฯ นิเทศติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวาย จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันป่าสัก หมู่ 11ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมีนางสาวนพรัตน์ เมืองมาหล้า เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพในชุมชน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง