หัวข้อ : นิเทศติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ต.โป่งแพร่
เขียนข่าวโดย ครูอาสาฯ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-08 07:04:59 เข้าชม : 24 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางกนกพร ถาคำ ครูอาสา ฯ,นางสาวชุตาภรณ์ ศรียนจอง พนักงานพิมพ์ ส4 และนางศิริพร เอี่ยมพร้อม  ครูอาสาฯ นิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้สูงอายุต้านโรคโควิด-19 กศน.ตำบลโป่งแพร่  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน โดยมีนายบัณฑิต นันต๊ะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแพร่ เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคโรควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง