หัวข้อ : โครงการอบรมการป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-21 11:09:37 เข้าชม : 128 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมการป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมได้รับพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ และทักษะของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใส่หน้ากากเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง