หัวข้อ : ส่งเสริมการทำกระถางปลูกผักสวนครัว จากยางรถยนต์ใช้ในครัวเรือนแบบพอเพียง
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-21 11:15:19 เข้าชม : 144 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำกระถางปลูกผักสวนครัว จากยางรถยนต์ใช้ในครัวเรือนแบบพอเพียง วันที่ 24กรกฎาคม 2563  มานพฟาร์ม หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำกระถางปลูกผักสวนครัว จากยางรถยนต์ใช้ในครัวเรือนแบบพอเพียง และการทำเกษตรผสมผสานในครัวเรือน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง