หัวข้อ : โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวาย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-21 11:29:37 เข้าชม : 150 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวาย จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2563  เพื่อให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการ มีความรู้ มีทักษะและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพเสริม สร้างอาชีพใหม่ หรือเข้าสู่ชีวิตให้ดีขึ้น

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง