หัวข้อ : โครงการหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ 9
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-09 21:09:07 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ 9  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าก่อดำ หมู่ 9 ตำบลป่าก่อดำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่ขายเสียงตามแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงในเขตพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง