หัวข้อ : บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบัวสลี
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-10 14:04:44 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบัวสลี จำนวน 3 แห่ง  วันที่ 9 มกราคม 2563 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่าลว จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชน ตำบลบัวสลี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง