หัวข้อ : การจัดกระวนการเรียนการสอน กศน.ตำบลบัวสลี
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-10 14:12:13 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี การจัดกระวนการเรียนการสอน ระดับมัธยาศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลบัวสลี จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 1/2563  กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย การจัดกระวนการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี หลักสูตรการศึกษานอดระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง