หัวข้อ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและอาสาสมัคร ศสปชต.บัวสลี
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-10 14:51:21 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ จำนวน 3 หมู่บ้าน และรับอาสาสมัคร ศสปชต.บัวสลี วันที่ 16-24 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 2 บ้านต้นง้าว หมุ่ที่ 4 บ้านสันปูเลย ประชาชนหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้รับความรู้ประชาธิปไตย และสมัครเป็นอาสาสมัคร ศสปชต.บัวสลี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง