หัวข้อ : กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-10 15:14:55 เข้าชม : 132 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และหมุนเวียนหนังสือสือต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 บ้านหนังชุมนุม จำนวน 3 แห่งและกศน.ตำบล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง