หัวข้อ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-10 15:20:04 เข้าชม : 118 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง