หัวข้อ : โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรพื้นบ้านการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-12 11:03:22 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรพื้นบ้านการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บ้านหัวโล็ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัววสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน และการทำเกษตรพื้นบ้านการเลี้ยงปลาแบบพออยู่พอกิน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง