หัวข้อ : โครงการครัวเรือนการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-12 11:09:36 เข้าชม : 19 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครัวเรือนการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง