หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-12 12:15:52 เข้าชม : 19 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง