หัวข้อ : กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-09-20 10:01:31 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำโดนัทจิ๋ว 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกศน.ตำบลบัวสลี กสน.อำเภอแม่ลาว วันที่ 29 พฤศจิกายน 2632 บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประชาชนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกศน.ตำบลบัวสลี กสน.อำเภอแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการฝึกทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นการทำโดนัทจิ๋ว

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง