หัวข้อ : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียน 1/2563
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-10-16 21:01:32 เข้าชม : 120 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว เยี่ยมบ้านนักศึกษาและแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง