หัวข้อ : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลป่าก่อดำ 16 ตุลาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-10-23 14:28:50 เข้าชม : 27 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าก่อดำ  วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง