หัวข้อ : ร่วมประชุมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 21 ตุลาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-10-23 15:50:55 เข้าชม : 21 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอแม่ลาวร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้ กันการลืมหนังสือ และกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ศึกษาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง