หัวข้อ : ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-10-28 15:34:19 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า  ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563  ณ ห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางในการจัดทำรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561-2561 เป็นรูปเล่ม

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง