หัวข้อ : สอบวัดลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-11-06 09:30:11 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการกลางในการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานการดำเนินการสอบ โดยเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด 19 ให้กับครูบุคลากร คณะกรรมการคุมสอบ และนักศึกษาที่เข้าสอบ  วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง