หัวข้อ : ร่วมปรชุมวางแผนลดความรุนแรงในเด็กและสตรี
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-08 11:22:13 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังผู้หญิงเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน พื้นที่ต้นแบบ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังผู้หญิงเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน พื้นที่ต้นแบบตำบลจอมหมอกแก้ว

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง