หัวข้อ : ปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-24 20:56:10 เข้าชม : 128 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564     . ????ณ  ศูนย์การเรียนรู้(กศน.)ต.จอมหมอกแก้ว บ้านห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว  จว.ช.ร.  กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง