หัวข้อ : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลป่าก่อดำ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-28 16:28:27 เข้าชม : 19 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษากศน.ตำบลป่าก่อดำ   ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน และ การเงินเพื่อชีวิต ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักศึกษารัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลป่าก่อดำ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง