หัวข้อ : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต กศน.อำเภอแม่ลาว ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-28 16:36:43 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต กศน.อำเภอแม่ลาว   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาวได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และมีทักษะด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ห่างไกลจากยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง