หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว วันที่ 27 ธันวาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-28 16:40:19 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว 1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงโครงสร้าง ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน การให้บริการ และ สวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา 3.เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ยึดถือเป็นแนวทางในการเรียนการสอนตลอดจนจบหลักสูตร

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง