หัวข้อ : ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าก่อดำ โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-22 13:27:25 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกฤติณา จินธะนู ครูผู้ช่วย เป็นพิธีกรในโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ในการดูแลตนเองและการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง