หัวข้อ : กศน.แม่ลาว รวมพลังองค์กรนักศึกษา ประชุมวางแผนเตรียมลุยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปี2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-28 15:17:26 เข้าชม : 102 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอแม่ลาว รวมพลังองค์กรนักศึกษา นำโดยนายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว เพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์กรนักศึกษา ทั้ง 5 ตำบล จาก 50 คนในระดับตำบล ให้เหลือตัวแทน 10 คนเพื่อเข้าสู่ คณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อช่วยในการประสานงาน ระหว่างครู กับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่นๆของ กศน.อำเภอแม่ลาวในปีงบประมาณ 2564 บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนองค์กรนักศึกษาเป็นอย่างดี กศน.อำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.