หัวข้อ : กศน.อำเภอแม่ลาว ประชุมเตรียมความพร้อมลุยโครงการส่งเสริมคุณธรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-04 22:14:46 เข้าชม : 77 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 และ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว ,วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และโครงการค่ายวิชาการ เสริมสร้างพลังป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ของนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ให้กับครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เข้าร่วมประชุมรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป กศน.อำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.