หัวข้อ : กศน.ตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโป่งแพร่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-06 16:09:01 เข้าชม : 80 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายวิเศษ พลธนะ มอบหมายให้ นายสุรเกียรติ อำพันธ์ ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอยชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ผู้เรียนตั้งใจศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก กศน.ตำบลโป่งแพร่    

.
.
.
.
.