หัวข้อ : กศน.ตำบลโป่งแพร่ จัดอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการจัดดอกไม้ประดิษฐ์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโป่งแพร่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-07 10:39:03 เข้าชม : 80 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 นายวิเศษ พลธนะ มอบหมายให้ นายสุรเกียรติ อำพันธ์ ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ 5 แบบเพื่อใช้ในงานมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าซางใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 8 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ผู้เรียนตั้งใจศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก กศน.ตำบลโป่งแพร่    

.
.
.
.
.