หัวข้อ : กศน.อำเภอแม่ลาว ดำเนินการสอบ N-net ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-07 20:38:07 เข้าชม : 71 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอแม่ลาว ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ของนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ในระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นตัวแทนศูนย์สอบ และมีคณะนิเทศสนามสอบ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำโดย นางนภสร ใจอิ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสมคิด ยาวิราช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ตรวจเยี่ยมนิเทศสนามสอบ โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กศน.อำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.