หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-09 13:35:05 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ สืบสมุทร จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายอิสระ สิงห์ดา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อบต. ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลป่าก่อดำ    

.
.
.
.
.