หัวข้อ : กศน.ตำบลบัวสลีเข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-24 15:38:13 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 23 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลบัวสลี สังกัด กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 นำโดย นางลัดดา จันธิมา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพาน , นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า , นางสาวศรานันท์ มีหวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สรวย , นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด และ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ กศน.อำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.