หัวข้อ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลโป่งแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2564
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-29 19:52:50 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการกศน. อำเภอแม่ลาว ได้มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลโป่งแพร่ นายสุรเกียรติ อำพันธ์ นางศิริพร เอี่ยมพร้อม และบุคลากร กศน. ได้จัดกิจกรรมส่ง เสริมการอ่านและการเรียนรู้อำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมบริการการยืมคืนหนังสือเคลื่อนที่กิจกรรมสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์และกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้และแจกน้ำสมุนไพร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.