หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-31 12:50:49 เข้าชม : 289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 ตามที่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นายวิเศษ พลธนะ มอบหมายให้ นายศุภกฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินงาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการ อบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายประสิทธิ์ สุจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพลังงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้  กศน.ตำบลบัวสลี    

.
.
.
.
.