หัวข้อ : โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-12 16:15:08 เข้าชม : 27 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2564 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์)  ณ ที่ทำการผุ้ใหญ่บ้าน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ เกี่ยวกับปลาเศรษฐกิจ และฝึกทักษะการเลี้ยง และการเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกอุย มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้

.
.
.
.
.