หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-12 16:24:51 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนกำนันทำนา หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และ กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกปฏิบัติ การทำโคก หนอง นา โมเดล ในส่วนการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ในชีวิตประจำวันได้

.
.
.
.
.