หัวข้อ : โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-12 16:39:41 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน หลักสูตร การทำขนมดอกจอก จำนวน 6 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ 2. เพื่อให้ประชาชน ได้ฝึกทักษะอาชีพ ที่หลากหลาย 3. เพื่อให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

.
.
.
.
.