หัวข้อ : กิจกรรมอยู่บ้านระบายสี
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-05-07 14:34:49 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กิจกรรมอยู่บ้านระบายสี เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในบ้านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อลดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.