หัวข้อ : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดชาวตลาด ประจำเดือนเมษายน 2564
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-05-07 14:39:07 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นางสาวรัชนี สวัสดี บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ได้มอบหมายจาก นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.แม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาสิกห้องสมุดและการยืมหนังสือฟรี, หมุนเวียนหนังสือใหม่ประจำเดือน,จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง 2564 และส่งเสริมการอ่านโดยการแจกหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา 2564 ให้กับประชาชนทั่วไปในตลาด ณ ห้องสมุดชาวตลาดโป่งแพร่ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 2564  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.