หัวข้อ : จัดทำกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-08 16:02:54 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกฤติณา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดทำกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - - เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง