หัวข้อ : กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคน ในชุมชนอย่างยั่งยืน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-06-27 21:24:15 เข้าชม : 212 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวชนิสรา พรมชัย ครู ชำนาญการ เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดท่าต้นตัน ม.1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน 45 คน วิทยากรโดยนางพัชรี วรรณะ แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ลาว กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง